TeleMedicine چیست؟

TeleMedicine چیست؟   امروزه پیوند فناوری ارتباطات و پزشکی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در جهان سوم در حال گسترش است. پزشکی از راه دور اصطلاح جدیدی در استفاده از اطلاعات الکترونیکی و تکنولوژی‌های ارتباطی برای فراهم آوردن خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان است. این اصطلاح بیشتر در زمانی مطرح می‌شود که فاصله‌ای بین دو گروه خدمات گیرنده و خدمات‌دهنده وجود داشته باشد، از جمله اهداف پزشک

Telepresence های هولوگرافی

Telepresenceهای هولوگرافی، تکنولوژی در حال تکامل در فناوری سه بعدی (3D ) ویدئوکنفرانس است. این تصاویر سه بعدی و واقع بینانه، در تمام جهات به نمایش در آمده با استفاده از پرتوهای لیزری، تصویری سه بعدی را به صورت هولوگرام تولید می‌کنند. Telepresenceهای هولوگرافی، در واقع انقلابی بزرگ در ارتباطات هستند که کاربردهای ویژه‌ای در پزشکی از راه دور دارند. این تکنولوژی همچنین می‌تواند ضرورت سفر برای جلسات کسب و کار را کاهش داده و