تاريخچه ويدئو كنفرانس

تاريخچه ويدئوكنفرانس را مي‌توان به زمان اختراع تلويزيون برگرداند، اولين سيستم‌هاي ويدئوكنفرانس ساده كه به صورت آنالوگ كار مي كردند، از دو سيستم تلويزيوني مدار بسته كه از طريق كابل‌هایی به هم متصل شده بودند، تشكيل مي‌شد. زماني كه اولين پرواز فضايي انساني انجام مي‌گرفت، NASA از دو باند فركانسي (VHF يا UHF) در دو جهت مختلف، براي انتقال صوت و تصوير استفاده مي‌كرد كه در واقع اين نيز نمونه‌اي

کاربردهای پزشکی از راه دور

کاربردهای پزشکی از راه دور 1. مشاوره از راه دور 2. جراحی از راه دور 3. اورژانس از راه دور 4. مراقبت خانگی از راه دور 5. ملاقات از راه دور 6. آموزش پزشکی از راه دور 7. کمیسیون پزشکی از راه دور 8. خدمات پزشکی به مناطق محروم

کتاب ویدئوکنفرانس

آشنایی با فناوری انسان موجودی اجتماعی است و یکی از مهمترین نیازهای آن برقراری ارتباط با همنوعان و ایجاد رابطه تفهیم و تفاهم است. زبان مهمترین ابزار این ارتباط و مجموعه‌ای از نشانه‌های قراردادی است که به‌وسیله آن مقصود خود را به دیگران می‌رسانیم. در زبان‌شناسی به هر واژه یک نشانه می‌گویند. این نشانه‌ها صوتی، نوشتاری یا اشارهای هستند. بدین ترتیب زبان انسان به سه بخش تقسیم می‌شود (سه الگوی