کاربردهای ویدئوکنفرانس

يكي از رايج‌ترين موارد استفاده از سيستم‌هاي ويدئوكنفرانس، حضور در جلسات از طريق ارتباط زنده تصويري و برقراري ارتباط زنده بين نقاط مختلف جغرافيايي مي‌باشد. ويدئوكنفرانس اين امكان را مي‌دهد تا بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي به صورت زنده در جلسات شركت نموده و بدين گونه در وقت، هزينه‌هاي سفر، اقامت و … صرفه‌جويي شود. بدين ترتيب ديگر فواصل جغرافيايي مانع از شركت فرد يا افرادي كه حضور آن‌ها