تکنولوژی آموزش از راه دور

تکنولوژی آموزش از راه دور بر دو روش فنی قابل اجرا است. 1. E-Learning : ارتباط یک طرفه استاد از یک نقطه فیزیکی با شاگردان در سایر نقاط فیزیکی، اصطلاحاً E-learning نامیده می‌شود. • مزایا o کم هزینه o پیاده سازی آسان o پرکاربرد • معایب o ارتباط دو طرفه نامطلوب با کیفیت ویدئویی نامناسب o عدم امکان کنترل دانش آموزان o نداشتن بازخورد مناسب از دانش آموزان o کاربری

امنیت شبکه ویدئوکنفرانس

ويدئو كنفرانس سيستمي است كه با يك بستر مخابراتي مناسب، ارتباط صوتي و تصويري بين دو يا چند نقطه را به صورت همزمان و زنده برقرار مي‌کند و كليه اشخاص حاضر در اين نقاط مي توانند به صورت همزمان صدا و تصوير طرف مقابل را دريافت كنند. يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي ويدئوكنفرانس فشرده‌سازي تصاوير و حفظ امنيت اطلاعات مبادله شده بين چند نقطه فيزيكي مي‌باشد که با كد گذاري اطلاعات،