يكي از رايج‌ترين موارد استفاده از سيستم‌هاي ويدئوكنفرانس، حضور در جلسات از طريق ارتباط زنده تصويري و برقراري ارتباط زنده بين نقاط مختلف جغرافيايي مي‌باشد. ويدئوكنفرانس اين امكان را مي‌دهد تا بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافيايي به صورت زنده در جلسات شركت نموده و بدين گونه در وقت، هزينه‌هاي سفر، اقامت و … صرفه‌جويي شود. بدين ترتيب ديگر فواصل جغرافيايي مانع از شركت فرد يا افرادي كه حضور آن‌ها درجلسه لازم به نظر مي‌رسد، نخواهد گرديد. همچنین از آنجا كه اكثر سازمان‌ها، شركت‌ها، دانشگاه‌ها و … در سطح جهان مجهز به اين تكنولوژي پيشرفته ارتباطي هستند، برقراري ارتباط با آن‌ها نيزبه آساني مقدور می‌باشد. ارتباطات تصويري بين‌المللي مي‌تواند تأثير بسزايي در افزايش سرعت انجام كارها، كاهش هزينه‌ها و … داشته باشد. همچنين به كارگيري ويدئوكنفرانس در بهبود ارتباطات داخلي بين مديران مختلف سازمان‌ها بايكديگر و ديگر كاركنان و درسرعت و كيفيت انجام امور تأثيرگذار بوده و امكان برقراري ارتباطات خارجي را براي مديران از محل کار آن‌ها، مقدور مي‌سازد.
سیستم ویدئوکنفرانس با توجه به فراگیر بودن در عرصه جغرافیایی، کاربردهای بسیار وسیعی داشته و هر روز بر گستره فعالیت آن‌ افزوده می‌شود، به صورت اختصار توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌گردد.