این مطالب از فصل شانزدهم کتاب مرجع کامل فناوری صدا و تصویر (کتاب ویدئوکنفرانس) گرفته شده است .
کپی برداری بدون ارائه لینک فوق و درج نام نویسنده غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

اتحاديه بين‎المللي مخابرات از راه دور (ITU)
اتحاديه بين‎المللي مخابرات از راه دور (ITU) قديمي‎ترين سازمان بين‎الدولي موجود در جهان است. آغاز كار اين سازمان سال 1865 ثبت شده است. در حال حاضر 189 كشور و تعدادي از شركتهاي بزرگ عضو ITU هستند. هزينه عضويت در ITU سنگين‎تر از آن است كه اكثر سازمان‌ها و شركت‌هاي فعال در اينترنت و مراكز ثبت اينترنتي از عهده پرداخت آن برآيند. ITU از سه بخش تشكيل شده است كه عمدتاً يك بخش آن موسوم به ITU-T در ارتباط با بعضي مسائل اينترنتي قرار مي‎گيرد. وظيفه اين بخش مانند IETF تا حدود زيادي تهيه استاندارد است ولي استانداردهايي كه در حيطه وظايف ITU-T قرار مي‎گيرند اساساً مربوط به لايه‎هاي 1 و 2 (لايه‎هاي فيزيكي يا زيربنايي) هستند و تداخلي با كار IETF در لايه‎هاي 3 و 4 ندارد. با اين حال ITU-T است که در فعاليت‌هاي IETF شركت كرده و با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تلفن سنتي توسط اينترنت، سعي كرده است خود را به طور فزاينده‎اي درگير استانداردهاي فني اينترنتي كند. روش كار فني در ITU-T از طريق گروه‌هايي صورت مي‌گيرد که به «گروه‌هاي مطالعه» موسوم هستند. نتايج گروه‌هاي مطالعه بايد با اجماع مورد تصويب قرار گيرد تا به عنوان استاندارد رسمي ابلاغ شود. برخلاف RFCها كه به طور رايگان قابل دسترسي‎اند، استانداردهاي ITU بايد به قيمت نسبتاً بالايي خريداري شوند. مهم‌ترين امتيازي كه ITU در زمينه اينترنت تاكنون كسب كرده است مربوط به موضوع ENUM است كه توضيح داده خواهد شد. پروتكل ENUM شيوه‎اي براي نگاشتن شماره‎هاي تلفن معمولي به نام‌هاي دامنه است كه نوعي تلفيق تلفن و اينترنت را ممكن مي‎سازد. اين پروتكل توسط IETF تدوين و اعلام شد. IETF و IAB قصد داشتند توزيع دامنه‎هاي كشوري مربوط، به اين پروتكل را كاملاً در اختيار سازمان اروپايي RIPE-NCC قرار دهند و ITU اصرار داشت به سبب ارتباط با موضوع تلفن، اين امتياز در اختيار ITU قرار گيرد. طبق مصالحه‎اي كه صورت گرفت، RIPE-NCC مجري طرح می‌باشد ولي بايد موافقت ITU را در هر مورد واگذاري كسب كند. زمينه‎هاي ديگري كه ITU در آن فعال بوده است تدوين بعضي از استانداردهاي چند رسانه‎اي (multimedia) و استاندارد كيفيت خدمات VOIP است. كم‌رنگ شدن اهميت مخابرات سنتي در مقايسه با اينترنت، عدم توانايي رقابت فني با IETF و به طور كلي كارايي ضعيف در مقايسه با حجم سازماني (بودجه سال‌هاي اخير ITU، 140 ميليون دلار در سال، يعني هفتاد برابر بودجه سالانه IETF بوده است) باعث شده است كه ITU در چند سال اخير كوشش كند فعاليت خود را از زمينه فني به سوي زمينه‎هاي سياست‌گذاري جا‌به‌جا كند. اتكاي ITU در اين زمينه عمدتاً به كشورهاي در حال رشد به خصوص بخش دولتي و وزارتخانه‎هاي پست، تلگراف و تلفن بوده است كه خود را در اكثر ميادين تشكيلاتي اينترنتي منفعل و بي‎پناه احساس مي‎كنند و بعضي در ITU نوعي تريبون يافته‎اند.
ساختارتشكیلاتی ITU
ساختارتشكیلاتی ITU ازسه لایه بشرح زیرتشكیل شده است:
لایه بالایی ـ مراجع عالی تصمیم‌گیری دراتحادیه بین‌المللی مخابرات شامل كنفرانس‌های سران مختار، شورای ITU و كنفرانس‌های جهانی مخابرات بین‌المللی دراین لایه قراردارند، ضمن آن كه عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در اتحادیه بین المللی مخابرات، كنفرانس سران مختاراست.
لایه میانی ـ شامل كنفرانس‌های جهانی و منطقه‌ای، مجامع بین المللی، گروه‌های مشورتی و گروه‌های مطالعاتی درسه شاخه بشرح زیراست:
شاخه اول
• كنفرانس‌های جهانی ومنطقه‌ای ارتباطات رادیوئی
• هیأت مقررات رادیوئی
• گروه مشورتی ارتباطات رادیوئی
• گروه‌های مطالعاتی درشاخه ارتباطات رادیوئی
شاخه دوم
• مجامع جهانی استانداردسازی مخابرات
• گروه مشورتی استانداردسازی مخابرات
• گروه‌های مطالعاتی استانداردسازی مخابرات
شاخه سوم
• كنفرانس‌های جهانی ومنطقه ای توسعه مخابرات
• گروه مشورتی توسعه مخابرات
• گروه‌های مطالعاتی توسعه مخابرات
لایه پائینی
دبیرخانه عمومی ITU
دبیرخانه عمومی ITU توسط دبیركل ومعاون دبیركل هدایت می‌شود و وظیفه تنظیم روابط خارجی ITU , مسائل اداری و مالی، سازماندهی برگزاری كنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های مخابراتی وپشتیبانی تجهیزات مختلفITU را عهده دار است.
دراین لایه دفتر ارتباطات رادیوئی، دفتراستانداردسازی مخابرات و دفتر توسعه مخابرات به صورت موازی قراردارند كه وظایف اداری خود را زیر نظر دبیرخانه عمومی انجام می‌دهند.
ساختاروظیفه ایITU
همان گونه كه در بخش ساختار تشكیلاتی ITU توضیح داده شد، اتحادیه بین‌المللی مخابرات از نقطه نظر ساختار وظیفه‌ای به ۳ بخش زیرتقسیم گردیده است:
• بخش ارتباطات رادیوئی
• بخش استانداردسازی مخابرات
• بخش توسعه مخابرات
هر بخش از طریق یك دفتركه به وسیله یك مدیرهدایت می‌شود و دارای گروه مشورتی است همچنین با سازمان‌های مخابراتی، گروه‌های مطالعاتی واعضایITU درارتباط است.
وظایف وساختار
گروه‌های مطالعاتی ITU-T از طریق دفتر استانداردسازی مخابرات (TSB)، وظیفه استاندارد کردن صنعت مخابرات را درسطح جهانی بر عهده دارند. ITU-T قبلاً با عنوان CCITT فعالیت می‌كرد كه سابقه آن به سال ۱۸۶۵ می‌رسد و با پیشنهاد مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات (WTSA) و با تصویب گروه مشورتی TSAG در سال۹۳ تصمیم بر تغییر عنوان آن به ITU-T گرفته شد.
اتحادیه بین المللی مخابرات
=================
ITUxxx SERIES
ITU-D: اتحادیه بین‌المللی مخابرات – بخش توسعه
ITU-R: اتحادیه بین‌المللی مخابرات – رادیویی بخش
ITU-T: سازمان توسعه استانداردهای بین‌المللی برای صنعت ارتباطات راه دور. در سال 1993، به عنوان CCITT ارتباطات بخش استانداردسازی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU-TS) سازماندهی شد.
عضویت شركت مخابرات ایران دراتحادیه بین المللی مخابرات
شركت مخابرات ایران ازنیمه دوم سال۲۰۰۰ به عنوان عضوبخشی(Sector Member) به عضویت اتحادیه بین‌المللی مخابرات پذیرفته شده است. اعضای بخشی مانند اعضای دولتی حق رأی ندارند ولی می‌توانند از مدارك، كارگاه‌های آموزشی، جلسات گروه‌های مطالعاتی و… استفاده کنند و در تدوین استانداردها و فعالیت‌های مطالعاتی مشاركت نمایند. حق عضویت شركت مخابرات ایران در اتحادیه بین‌المللی مخابرات در هر سال معادل ۶۶۹۳۷ فرانك سوئیس است كه به ترتیب برای بخش تدوین استاندارد (ITU-T) با ۲/۱ واحد حق عضویت برابر۳۱۵۰۰ فرانك سوئیس و برای بخش ارتباطات رادیوئی (ITU-R) با ۲/۱ واحد حق عضویت برابر۳۱۵۰۰ فرانك و برای بخش توسعه مخابرات (ITU-D) با۱۶/۱ واحد حق عضویت برابر۳۹۳۷ فرانك سوئیس است.
دسته بندی اصلی پروتکل‌ها و استانداردها
تکنولوژی ویدئوکنفرانس شامل 6 دسته پروتکل است که تمام این پروتکل‌ها در ITU-T به تصویب رسیده و در این فصل توضیح داده خواهد شد.
1. پروتکل‌های سیگنالینگ
2. پروتکل‌های تصویری
3. پروتکل‌های صدا
4. پروتکل‌های محرمانه سازی و رمزنگاری
5. پروتکل‌های ارتباطی
6. سایر پروتکل ها

پروتکل‌های سیگنالینگ H.3XX
اولین پروتکل سیگنالینگ تصویر می‌باشد که برای ارتباطات تصویری دیجیتال برای سیستم‌های ویدئوکنفرانس ….
برای مطالعه اطلاعات تکمیلی به کتاب رجوع گردد.
برگرفته از کتاب مرجع کامل فناوری صدا و تصویر ( ویدئوکنفرانس) فصل شانزدهم نوشته آقای مهندس مجید شجاعی
کپی برداری بدون ارائه لینک فوق غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.