دنیای ما خواسته و نا خواسته به سمت استفاده از فناوری های نوین پیش می رود و در این راستا شرکت ها و افراد هوشمند سریعتر از سایر افراد از این ابزارهای استفاده می نمایند.
هوش تجاری مدیران موفق ایساکو ماحصل ایجاد بستر بسیار مناسب جهت ارائه خدماتی نوین گردیده است.
از این پس کلیه شهروندان می توانند با مراجعه به سایت www.fastyadak.ir و یا www.fastautoparts.ir اقدام به خرید محصولات ایساکو نموده و محصولات اصلی این کمپانی را درب منزل یا تعمیرگاه دریافت نمایند.