روش‌های افزایش امنیت در ارتباطات تصویری
1. فعال‌سازی پروتکل‌های امنیتی مثل AES
2. استفاده از پروتکل‌های کد گذاری صدا و تصویر استاندارد
3. استفاده از دیوارهای آتش ترجیحاً تولید داخل با کتابچه‌های رمزگذاری بومی تولید شده باشد.
4. استفاده از کارشناسان امنیتی ماهر جهت افزایش مکانیزم‌های امنیتی
5. ایجاد شبکه ویدئوکنفرانس خصوصی و استفاده از تجهیزات آنالیز شده امنیتی در زیر ساخت‌های ملی و سازمانی